Pliki do pobrania / publikacje:

Realizacje za lata 2005-2011
Zawiera listę najważniejszych prac zrealizowanych w latach 2005-2011pobierz

Realizacje za lata 2012-2016
Zawiera listę najważniejszych prac zrealizowanych w latach 2012-2016pobierz

Realizacje za lata 2020-2023
Zawiera listę prac z automatyki zabezpieczającej, sterowania. w latach 2020-2023pobierz

Elektrownia Skawina

 

Podgrzewacze wysokoprężne typu PWS, podgrzewacz PNC-3 i Schładzacz pary z dławnic PS-50-2-010 (wraz z nowymi układami rurociągów w obrębie wymienników)

Podgrzewacze typu PWS PWC-6, PWC-7, i PWC-8 (prod ZSRR) są to wysokoprężne, regeneracyjne, powierzchniowe wymienniki ciepła typu pionowego z rurkami wymiany ciepła wykonanymi w postaci spiral wspawanych do pionowych kolektorów. Czynnikiem grzewczym jest para z upustu turbiny. Podgrzewacze mają wydzielone strefy kondensacji i strefy obudowanych chłodnic skroplin. Do zakresu modernizacji należą: nowe kolektory, nowe rury spiralne, modernizacja systemu odprowadzania skroplin z przestrzeni parowej (z chłodnicy skroplin), modernizacja poszczególnych elementów systemu rurowego.

Podgrzewacz PN-220-020 (PNC-3) – nowy

Podgrzewacz przeznaczony jest do podgrzewania kondensatu turbinowego w układzie regeneracji niskoprężnej. Jest to powierzchniowy płaszczowo rurowy, U-rurowy, jednobiegowy wymiennik ciepła typu pionowego z komorą wodną u góry. Konstrukcja podgrzewacza umożliwia zdemontowanie oddzielnie poszczególnych podzespołów: komory wodnej, systemu rurowego, komory parowej. Czynnikiem grzewczym jest para z upustu turbiny. Dodatkowo do podgrzewacza doprowadzone są skropliny z podgrzewacza PNC-4.

Schładzacz pary z dławnic PS-50-2010-nowy.

Konstrukcję schładzacza opracowano w oparciu o program badań doświadczalnej metody projektowania.

Schładzacz jest powierzchniowym, U-rurowym, pełnoprzepływowym, jednobiegowym po stronie wody i dwubiegowym po stronie pary, wymiennikiem ciepła typu pionowego, z komorą wodną w górnej części schładzacza. Konstrukcja schładzacza, zaprojektowana w postaci prostopadłościanu, umożliwia zdemontowanie oddzielnie poszczególnych podzespołów: komory wodnej, systemu rurowego i komory parowej. Czynnikiem grzewczym jest mieszanka parowo-powietrzna z dławnic turbiny a czynnikiem chłodzącym – woda (kondensat główny)

PWC -6

Podstawowe parametry:

- ciśnienie obliczeniowe

   - przestrzeń wodna                                        18 MPa

   -przestrzeń parowa                                        1,2 MPa

- temperatura obliczeniowa

   - przestrzeń wodna                                        250 ºC

   - przestrzeń parowa                                       290 ºC

PWC -7

Podstawowe parametry:

- ciśnienie obliczeniowe

   - przestrzeń wodna                                        18 MPa

   -przestrzeń parowa                                        2,1 MPa

- temperatura obliczeniowa

   - przestrzeń wodna                                        250 ºC

   - przestrzeń parowa                                       350 ºC

 

 

wstecz