Pliki do pobrania / publikacje:

Realizacje za lata 2005-2011
Zawiera listę najważniejszych prac zrealizowanych w latach 2005-2011pobierz

Realizacje za lata 2012-2016
Zawiera listę najważniejszych prac zrealizowanych w latach 2012-2016pobierz

Realizacje za lata 2020-2023
Zawiera listę prac z automatyki zabezpieczającej, sterowania. w latach 2020-2023pobierz

Koksownia-Przyjaźń-Dąbrowa Górnicza

 

Podgrzewacze  PN-60/48-010 i PC-400-010

Podgrzewacze przeznaczone są do pracy w turbozespole kondensacyjno upustowym o mocy 21 MWe. Czynnikiem grzewczym dla podgrzewaczy jest para z upustu turbiny1,2 bar(a).

Oba podgrzewacze są powierzchniowymi, płaszczowo-rurowymi U-rurowymi wymiennikami ciepła typu cylindrycznego, poziomego.

Podgrzewacz regeneracyjny kondensatu PN-60/48-010.

Konstrukcję podgrzewacza stanowi: komora wlotowo wylotowa wody (kondensatu), system rurowy z komorą parową (zwarty zespół, całkowicie spawany, nierozbieralny). Kolumna pomiarowa przystosowana jest do zabudowy przetwornika poziomu typu radarowego. System rurowy wyposażony jest w chłodnice skroplin.

 

Podgrzewacz wody sieciowej PC-400-010.

Konstrukcja podgrzewacza jest rozbieralna i składa się z komory wlotowo wylotowej wody, systemu rurowego, komory parowej. Połączenie główne wyposażone jest w metalowe uszczelnienia membranowe.

Podstawowe parametry:

Podgrzewacz  PN-60/48-010

Podstawowe parametry:

- całkowita powierzchnia wymiany ciepła          60 m²

- moc wymiennika                                            4,0 MWt

- nadciśnienie obliczeniowe

  - przestrzeń wodna                                         12 bar(g)

  - przestrzeń parowa                                        6,1 bar(g)/-1,0 (próżnia)

- temperatura obliczeniowa

  - przestrzeń wodna                                         105 ºC

  - przestrzeń parowa                                        240 ºC

Podgrzewacz  PC-400-010

Podstawowe parametry:

- całkowita powierzchnia wymiany ciepła          400 m²

- moc wymiennika                                            14,0 MWt

- nadciśnienie obliczeniowe

  - przestrzeń wodna                                         16 bar(g)

  - przestrzeń parowa                                        6,1 bar(g)/-1,0 (próżnia)

- temperatura obliczeniowa

  - przestrzeń wodna                                         140 ºC

  - przestrzeń parowa                                        240 ºC

Dokumentacja i dostawa podgrzewaczy – CBKK S.A.

Wytwórca podgrzewaczy – Energoremont Krasnystaw

Zamawiający - Energoinstal - Katowice

Uruchomienie – 2006/2007 r.

 

wstecz